ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня по Гайворонській філії № 2 Комунального закладу "Гайворонський ліцей №2"

Особи, які працюють за основним місцем роботи

у 2021-2022 навчальному році

Наймену-вання навчальної дисципліниПрізвище, ім’я та по батькові викладачаПовне найменування посадиПовне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)Кваліфікаційнакатегорія, педагогічнезвання(рік встановлення,підтвердження)Педагогіч-нийстаж(повнихроків)Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)Приміт-ки
Дизайн і технології,зарубіжна літератураДавимокаОксанаВасилівнаЗавідувач філіїКіровоградський державний педагогічний університет іменіВ. Винниченка, 2002 рік,«Початкове навчання», вчитель початкових класів, організатор початкового навчанняКіровоградський державний педагогічний університет іменіВ. Винниченка, 2000 рік, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літературиВища кваліфікаційна категорія, 2008 - встановлення вищої кваліфікаційної категорії ; 2018 – підтвердження вищої кваліфікаційної категорії30Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» вчитель поч. кл.Свідоцтво ПК №02139133/000946-16; 21.05.2016 року, (120 год.)МОН, EdEra «Онлайн-курс длявчит. початкової школи Сертифікат 09.12.2018 (60 год);Комунальний заклад «Кіровоград-ський обласний інститут післядип-ломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Програма підготов-ки керівних кадрів,Сертифікат МЗ № 02136577-7048/19 (60 год.);EdEra, Онлайн-курс «Управління школою. Практикум»09.02.2020 (30 год.)МОН, EdEra,Сертифікат«Про дистанційний та змішаний формати навчання» 19.10.2020, (50 г.),Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» вч. зарубіжної літ-риСвідоцтво ПК №02139133/013151-21, 16.04.2021(90 год.)«Платформа ОСВІТИ» Всеукраїнська практична онлайн конференція «Сучасні підходи навчання учнів з ООП. Інклюзія. Сертифікат № 3211770366207 26.07.2021 (6 год.)AT MSHUB ,Всеукраїнська наукова онлайн конференція, «Батьківські збори: інший досвід, форми та підходи», Сертифікат № 1911289408021911.07.2021 (6 год.),AT MSHUB ,Всеукраїнська наукова онлайн конференція,«Сучасні тенденції у реалізації професійної траєк-торії розвитку педагога», Сертифікат № 1911289408022311.07.2021 (6 год.),ТОВ «На Урок»Вебінар, «Інклюзивна осві-та», «Психологія», «Практичні прийоми» Свідоцтво № В529-1555056, 03.09.2021, (2год.)PROMETHEUS,«Управління якістю освіти у школі», Сертифікат 12.10.2021 (30 год.)
Зарубіжна література,українська мова,українська літератураКушнірВікторіяВікторівнаПедагог-організатор,Вінницький державнийпедагогічний університет іменіМ. Коцюбинського, 2011 рік, «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»,вчитель української мови і літератури та зарубіжної літературиІІ кваліфікаційна категорія, 2015 – встановлення ІІ кваліфікаційної категорії, 2020 -підтвердження ІІ кваліфікаційної категорії10Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» зарубіжна література, педагог-організаторСвідоцтво ПК № 02139133/002346-16; 24.12.2016 року(120 год.),ВСЕОСВІТА«Активізація твор-чого потенціалу вчителів шляхом використання ігро-вих форм організації учнів на уроці»,Свідоцтво ОС 792623, 09.12.2019(36 год.),МОН, EdEra,Сертифікат«Про дистанційний та змішаний формати навчання» 05.10.2020, (50 г.),ТОВ «На УРОК», вебінар «Як педаго-гічні працівники можуть створити безпечний онлайн-простір для учнів», Свідоцтво № 8359-53159, 04.03.2021
Фізика,математикаЯнкоАнатолійПетровичВчительфізикиВінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського,1986 рік, «Фізика і математика»,вчитель фізики і математикиВища кваліфікаційна категорія, 2008 - встановлення вищої кваліфікаційної категорії ;2018 – підтвердження вищої кваліфікаційної категорії28Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/010556-20; 21.03.2020 року
Українська мова ,українська літератураПотапчукГалинаВасилівнаВчительукраїнської мовиі літературиОдеський національний педагогічний університет іменіІ. Мечникова, 1990 рік,«Філолог, викладач української мови та літератури», вчитель української мови і літератури І кваліфікаційна категорія, 1995 - встановлення І кваліфікаційної категорії, 2020 – підтвердження І кваліфікаційної категорії38Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/008086-19, 26.04.2019 р. (90 год.);PROMETHEUS,Медіаграмотність для освітян, Серти-фікат 07.09.2020 (60 год.);МОН, EdEra,Сертифікат«Про дистанційний та змішаний формати навчання» 05.10.2020, (50 год)EdEra, Сертифікат «Українська мова. Від фонетики до морфології» 07.02.2021 (30 год.)PROMETHEUS,Критичне мислен-ня для освітян, Сертифікат 24.02.2021 (30 год.)
Англійська моваГороховськаНаталіяМихайлівнаВчительанглійськоїмовиКіровоградський державнийпедагогічний університет імені В. Винниченка, 2007 рік, «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)»,вчитель англійської мови і зарубіжної літературиІІ кваліфікаційна категорія, 2013 - встановлення ІІ кваліфікаційної категорії , 2018 – підтвердження ІІ кваліфікаційної категорії26PROMETHEUS Критичне мислен-ня для освітян, Сертифікат 12.03.2021Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черка-ської обласної ради» СвідоцтвоПК № 02139133/010493-20; 21.03.2020 року(90 год.);МОН, EdEra,Сертифікат «Про дистанційний та змішаний формати навчання», 05.10.2020 р.(50 год.).
Географія,біологія,природознав-ствоПолухінаОлександраЛеонідівнаВчительгеографіїКриворізький державнийпедагогічний інститут,1993 рік, «Географія та біологія», вчитель географії та біологіїВища кваліфікаційна категорія, 2009 – встановлення вищої кваліфікаційної категорії,2019 – підтвердження вищої кваліфікаційної категорії28Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черка-ської обласної ради» Свідоцтво ПК № 02139133/002585-17; 18.02.2017 року,(120 год.) ;МОН, EdEra,Сертифікат «Про дистанційний та змішаний формати навчання», 05.10.2020 р.(50 год.).
Історія,основи правознав-стваГрибінникОльгаВолодимирівнаВчительісторіїКіровоградський державнийпедагогічний університет іменіВ. Винниченка,2008 рік, «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», вчительісторії та географії, організатор краєзнавчо-туристичної роботиІІ кваліфікаційна категорія, 2020 - встановлення ІІ кваліфікаційної категорії6МЦФЕР Україна,Сертифікат Розв’я-зуємо конфлікти у закладі ЗСО, 28.03.2018 (1,5 г.);Комунальний навчальний заклад «Черкаський облас-ний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черка-ської обласної ради» Свідоцтво ПК №02139133/009362-19; 22.11.2019 р. (90 г.)МОН, EdEra,Сертифікат«Про дистанційний та змішаний формати навчання» 05.10.2020, (50 год)
Трудове навчання,основи здоров’я,образотворче мистецтвоРекечинськийВалентинВасильовичВчительтрудового навчанняУманський державний педагогічний інститут імені П. Тичини, 1997 рік, «Трудове навчання», вчитель трудового навчання, спеціалізація сільського господарстваІ кваліфікаційна категорія, 2010 -встановлення І кваліфікаційної категорії, 2020 – підтвердження І кваліфікаційної категорії23Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК №02139133/009772-19; 06.12.2019 р.,ТОВ МЦФЕР Україна, Як «загасити полум’я» конфлікту, або Розв’язуємо конфлікти у закладі ЗСО, (1,5 год.);28.03.2018
Музичне мистецтво,мистецтво,інформатикаВалігурськийОлександрВолодимировичВчитель музичногомистецтваВінницький державнийпедагогічний університет іменіМ. Коцюбинського,2001 рік, «Музична педагогіка та виховання», вчитель музики таукраїнознавстваІ кваліфікаційна категорія, 2013 - встановлення І кваліфікаційної категорії, 2018 – підтвердження І кваліфікаційної категорії19Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черка-ської обласної ради» СвідоцтвоПК №02139133/004587-17; 09.12.2017 р.,(120 год.) ;Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черка-ської обласної ради» СвідоцтвоПК №02139133/003318-1727.05.2017 р.,(120 год.) ;Комунальний заклад «Кірово-градський облас-ний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»,Сертифікат Реалі-зація мистецької освітньої галузі у початкових класах ЗЗСО Концепції «Нова українська школа» МЗ № 02136577-6527/19,12.11.2019(60 год.);МОН, EdEraСертифікат Дистан-ційний та змішаний формати навчання 05.10.2020 (50 год);Вебінар «Цифрові інструменти GOOGLE для організації зворот-нього зв’язку між учасниками освіт-нього процесу під час дистанційного навчання»Сертифікат№ В-0121-141108.01.2021 (2 год.)PROMETHEUS,Медіаграмотність для освітян, 22.03.2021(60 год.).
Початкове навчанняДрючкова Марина ЛеонідівнаВчительпочатковихкласівЦентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Воло –димира Винниченка, 2021,вчитель початкових класівбакалавр1МОН, EdEra«Онлайн-курс для вчителів початкової школи» 07.10.2018 (60 год.);ГО «Смарт освіта»«Робота вчителів початкових класів з дітьми з особли-вими освітніми потребами Сертифікат14.10.2018(30 год.);ТОВ «На Урок»«Змішане навчан-ня: очікування та досвід упровад-ження Свідоцтво№ КЗ6-23770019.09.2020(10 год.) ;PROMETHEU2«Протидія та попередження булінгу, в ЗО»,Сертифікат 23.03.2020 (80 год)ГО «Студенна»«Недискримінацій-ний підхід у нав-чанні» Сертифікат 23.03.2020 ( 32 год)МОН, EdEra«Права людини в освітньому прос-торі» Сертифікат 29.03.2020 (10 год);МОН, ЮНІСЕФ«Освіта на основі життєвих навичок»Сертифікат№ 11-3474229.03.2020 (24 год.)PROMETHEUS«Наука про навчання , що має знати кожен вчитель?»Сертифікат30.03.2020 (20 год.)МОН, ЮНІСЕФ«Безпечна і дружня до дитини школа»Сертифікат№11-3532102.04.2020 (18 год.)PROMETHEUS«Психологія стресу та боротьби з ним»Серифікат 02.04.2020ТОВ «ВСЕОСВІТА»«Мовленєва готов-ність дитини до школи. Розиток та корекція»Сертифікат КЕ26651626.06.2020 (2 год)Комунальний заклад «Кіровог-радський обласний інститут післядип-ломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» вчит. початкових класів, НУШ «Відповідаємо на виклики», робота з дітьми з особли-вими освітніми потребами, Свідоцтво ПК № 02136577-1698/2120.08.2021 (60 год);МОН, EdEra«Дистанційний та змішаний формати навчання» Сертифікат 18.07.2021 (50 год);PROMETHEUS «Медіаграмоність для освітян» Сертифікат27.07.2021 (60 год);PROMETHEUS «Критичне мислен-ня для освітян», Сертифікат 27.07.2021 (30 год);ТОВ «ЕДЮКЕЙШЕ-НАЛ ЕРА»«Академічна доброчесність» Сертифікат 18.07.2021 (4 год.)МОН «Теоретичні основи компетент-нісного навчання за інтегрованим курсом «Я дослід-жую світ» Сертифікат11-35202 20 07.2021 (24 год.);МОН, EdEra «Оцінювання без знецінювання»,Сертифікат23.07. 2021(30 год.);ВООЗ, ЮНІСЕФ, МОЗ України«Заклади освіти в умовах епідемії»Сертифікат11-4155623.07.2021 (6 год.)МОН, EdEra Школа для всіх Сертифікат 23.07.2021 (30 год);PROMETHEUS «Впровадження інновацій в школах» Серти-фікат 27.07.2021,(60 год.);
Початкове навчанняБойкоЕлінаОлексіївнаВчительпочатковихкласівУманський державнийпедагогічнй інститут імені П. Тичини,1995 рік, « Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класівІ кваліфікаційна категорія, 2013 - встановлення І кваліфікаційної категорії,2018 – підтвердження І кваліфікаційної категорії29 Комунальний заклад «Кіровог-радський обласний інститут після-дипломної педа-гогічної освіти імені В. Сухомлин-ського» Підготовка педагогічних пра-цівників початко-вої школи, відпо-відно до Концепції «НУШ» Сертифікат МЗ № 02136577-3983/18 27.11.2018 (60 год);МОН, EdEra Сертифікат онлайн-курс для вчителів початкової школи10.02.2019 (60год.)Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/010392-20; 06.03.2020 року(90 год).;МОН, EdEra , дистанційний та змішаний формати навчання 19.10.2020 (50 год);PROMETHEUS ,Сертифікат «Критичне мислення для освітян» 24.02.2021(30 год.);
Початкове навчанняГрицикНеляГеоргіївнаВчительпочаткових класівКомі ордена «Знак Пошани» державнийпедагогічний інститут,м. Сиктивкар,1988 рік, «Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класівВища кваліфікаційна категорія, старшийвчитель, 2009 – встановлення вищої кваліфі-каційної катего-рії, 2014 –вста-новлення звання «старший вчи-тель» 2019 -підтвердження вищої кваліфі-каційної катего-рії, «старший вчитель»33 Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Свідоцтво, ПК№ 02136577-1108-18 27.04.2018 (162 г.)Комунальний заклад «Кірово-градський облас-ний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» «Підготовка педагогічних пра-цівників початко-вої школи, відпо-відно до Концепції «НУШ», Сертифікат МЗ№ 02136577-3940/18 , 27.11.2018 (60 год.);ВСЕОСВІТА «Основи комунікативної компетентності молодшого школяра. Прак-тичні матеріали,» Сертифікат DY 33500, 22.05.2020(30 год.);PROMETHEUS, «Протидія та попе-редження булінгу в закладах освіти Сертифікат 05.08.2020 (80 год);МОН, EdEra«Дистанційний та змішаний формати навчання» Сертифікат 05.10.2020 (50 год);PROMETHEUS, «Критичне мислен-ня для освітян»Сертифікат 27.02.2021(30 год.);
Початкове навчанняДобровольськаГалинаВасилівнаВчительпочаткових класівПівденноукраїнський державний педагогічний університет іменіК,Д. Ушинського 2008 рік, «Початкове навчання»,вчитель початкової школиІ кваліфікаційна категорія, 2021 - встановлення І кваліфікаційної категорії ;26Комунальний заклад «Кіровог-радський обласний інститут післядип-ломної педагогічної освіти ім. В.Сухо-млинського» Підготовка педа-гогічних праців-ників початко-вої школи, відповідно до Концепції «НУШ» Сертифікат МЗ № 02136577-1312/18 06.06.2018 (60 год);ВСЕОСВІТА«Спрямування читацького інтересу учнів 1-4 класів за допомогою різнома-ніття методів та форм навчання в умовах НУШСертифікат EU 401076 08.07.2020(30 год.);МОН, EdEraдистанційний та змішаний формати навчання Сертифікат 05.10.2020 (50 год.);PROMETHEUS«Медіаграмотність для освітян» Серти-фікат 31.08.2020(60 год.);ГО «Смарт освіта» ,EdEra «Робота вчи-телів початкових класів з дітьми з особливими освіт-німи потребами» Сертифікат 12.01.2020 (30 год.) ;ТОВ «На Урок», Вебінар, «Як органі-зувати дистанційне узагальнення знань та підбити підсумки навчального року» Свідоцтво № В289-1277789 28.05.2020 (2 год);PROMETHEUS, «Протидія та попе-редження булінгу в ЗО» Сертифікат(80 год.);PROMETHEUS,«Критичне мислення для освітян» 21.02.2020 (30 год.);
КрівцоваАльона ВолодимирівнаПрактичний психологУманський державнийпедагогічний університет імені Павла Тичини 2013 рік, «Практична психологія»практичний психолог, соціальний педагогІІ кваліфікаційна категорія, 2018 – встановлення ІІ кваліфікаційної категорії7Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черка-ської обласної ради» СвідоцтвоПК № 02139133/006818-18; 10.11.2018 року ;МЦФЕР-Україна«Розв’язуємо конфліктиу ЗЗСО»Сертифікат 28.03.2018;(1,5 год) ВСЕОСВІТА, вебінар, «Психо-логічний погляд на гендерну іденти-фікацію особис-тості» СвідоцтвоQY 238133 (2 год);ВСЕОСВІТА «Стратегії профі-лактики та вчас-ного реагування на прояви суїцидаль-ної пове-дінки неповнолітніх»Свідоцтво, CD 874784,24.01.2020 (36 год.)
Фізична культураМалофійНаталіяАнатоліївнаВчитель фізичноїкультури, основ здоров’яУманський державнийпедагогічний університет іменіПавла Тичини, 2006 рік, «Початкове навчання. Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»,вчитель початкових класів, фізичної культури і валеології ІІ кваліфікаційна категорія, 2014 – встановлення ІІ кваліфікаційної категорії15Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Свідоцтво №3190, 12.12.2014 р.(62 год.)
Англійська моваЛашкул Наталія АндріївнаВчительанглійськоїмовиУманський державний педагогічнийуніверситет іменіП. Тичини, 2006 р. , вчитель англійської мови мови і зарубіжної літературиІІ кваліфікаційна категорія, 2015-встановлення ІІ кваліфікаційної категорії,2020 підтверд-ження ІІ квалі-фікаційна категорії,10
сумісник
ХіміяГайдей КрістінаОлегівнаВчитель хіміїХарківський національний педагогічний університет,2013 р., Вчитель хімії,біології і екологіїКіровоградський педагогічнийуніверситет імені В. Винниченка,2017 р. Вчитель хіміїІІ кваліфікаційна категорія, 2018-встановлення ІІ кваліфікаційної категорії8
сумісник
Фізична культураЛяхов Василь ГригоровичВчитель фізичної кулдьтуриКиївський державний інститут фізкультури,1992 р., вчитель фікультури і сортуСпеціаліст,23
сумісник

Інформація по ліцензуванню

Гайворонська філія №2 Комунального закладу

«Гайворонський ліцей №2"

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня по Гайворонській філії № 2 Комунального закладу "Гайворонський ліцей №2"

Особи, які працюють за основним місцем роботи

у 2020-2021 начальному році


Наймену-вання навчальної дисципліниПрізвище, ім’я та по батькові викладачаПовне найменування посадиПовне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)Кваліфікаційнакатегорія, педагогічнезвання(рік встановлення,підтвердження)Педагогіч-нийстаж(повнихроків)Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)Приміт-ки
Дизайн і технології ,зарубіжна літератураДавимокаОксанаВасилівнаЗавідувач філіїКіровоградський державний педагогічний університет іменіВ. Винниченка, 2002 рік,«Початкове навчання», вчитель початкових класів, організатор початкового навчанняКіровоградський державний педагогічний університет іменіВ. Винниченка, 2000 рік, вчитель української мови і літератури, зарубіжної літературиВища кваліфікаційна категорія, 2008 - встановлення вищої кваліфікаційної категорії ; 2018 – підтвердження вищої кваліфікаційної категорії29Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/000821-16; 23.04.2016 рокуКомунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК №02139133/000946-16; 21.05.2016 рокуКомунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК №12139133/00054826.03.2016 року
МатематикаЛіщук ІгорМиколайовичЗаступник завідувача філії з навчально-виховної роботиКіровоградський державний педагогічний інститут іменіО. Пушкіна , 1983 рік, «Фізика і математика», вчитель фізики і математикиВища кваліфікаційна категорія, 1999-встановлення вищої кваліфікаційної категорії,2019 -підтвердження вищої кваліфікаційної категорії37Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/00674210.11.2018 рокуКомунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК №02139133/00306308.04.2017 рокуПризначе-но з 03.09.2019пенсіонер
Зарубіжна література,українська мова,українська літератураКушнірВікторіяВікторівнаПедагог-організаторВінницький державнийпедагогічний університет іменіМ. Коцюбинського, 2011 рік, «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»,вчитель української мови і літератури та зарубіжної літературиІІ кваліфікаційна категорія, 2015 – встановлення ІІ кваліфікаційної категорії,2020 - підтвердження ІІ кваліфікаційної категорії9Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/002346-16; 24.12.2016 року
Фізика,математикаЯнкоАнатолійПетровичВчительфізикиВінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського,1986 рік,«Фізика і математика»,вчитель фізики і математикиВища кваліфікаційна категорія, 2008 - встановлення вищої кваліфікаційної категорії ;2018 – підтвердження вищої кваліфікаційної категорії27Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/002090-16; 10.12.2016 року
Українська мова ,українська літератураПотапчукГалинаВасилівнаВчительукраїнської мовиі літературиОдеський національний педагогічний університет іменіІ. Мечникова1990 рік,«Філолог, викладач української мови та літератури», вчитель української мови і літератури І кваліфікаційна категорія, 1995 - встановлення І кваліфікаційної категорії, 2015 – підтвердження І кваліфікаційної категорії,2020 – підтвердження І кваліфікаційної категорії37Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної радиСвідоцтво ПК № 02139133/008086; 26.04.2019року
Англійська моваГороховськаНаталіяМихайлівнаВчительанглійськоїмовиКіровоградський державнийпедагогічний університет імені В. Винниченка, 2007 рік, «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)»,вчитель англійської мови і зарубіжної літературиІІ кваліфікаційна категорія, 2013 - встановлення ІІ кваліфікаційної категорії , 2018 – підтвердження ІІ кваліфікаційної категорії25Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/002800-17; 04.03.2017 року
Географія,біологія,природознав-ствоПолухінаОлександраЛеонідівнаВчительгеографіїКриворізький державнийпедагогічний інститут,1993 рік, «Географія та біологія», вчитель географії та біологіїВища кваліфікаційна категорія, 2009 – встановлення вищої кваліфікаційної категорії,2019 – підтвердження вищої кваліфікаційної категорії27Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/002585-17; 18.02.2017 року
Історія,основи правознав-стваГрибінникОльгаВолодимирівнаВчительісторіїКіровоградський державнийпедагогічний університет іменіВ. Винниченка,2008 рік, «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», вчительісторії та географії, організатор краєзнавчо-туристичної роботиІІ кваліфікаційна категорія,2020 – встановлення ІІ кваліфікаційної категорії,6Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/009362; 22.11.2019 року
Трудове навчання,основи здоров’я,образотворче мистецтвоРекечинськийВалентинВасильовичВчительтрудового навчанняУманський державний педагогічний інститут імені П. Тичини, 1997 рік, «Трудове навчання», вчитель трудового навчання, спеціалізація сільського господарстваІ кваліфікаційна категорія, 2010 -встановлення І кваліфікаційної категорії, 2015 – підтвердження І кваліфікаційної категорії , 2020-підтвердження І кваліфікаційної категорії24Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/009772; 06.12.2019 року
Музичне мистецтво,мистецтво,інформатикаВалігурськийОлександрВолодимировичВчитель музичногомистецтваВінницький державнийпедагогічний університет іменіМ. Коцюбинського,2001 рік, «Музична педагогіка та виховання», вчитель музики таУкраїнознавстваУманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2020 рік, вчитель історіїІ кваліфікаційна категорія, 2013 - встановлення І кваліфікаційної категорії, 2018 – підтвердження І кваліфікаційної категорії18Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/004587-17; 09.12.2017 рокуКомунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/003318-17; 27.05.2017 року
Початкове навчанняМатієнкоЛідіяПетрівнаВчительпочаткових класівУманський державний педагогічний інститут імені П. Тичини,1987 рік, « Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класівВища кваліфікаційна категорія, 2006 - встановлення вищої кваліфікаційної категорії, 2016 –підтвердження вищої кваліфікаційної категорії39Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/010393; 06.03.2020 року
Початкове навчанняБойкоЕлінаОлексіївнаВчительпочатковихкласівУманський державнийпедагогічнй інститут імені П. Тичини,1995 рік, « Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класівІ кваліфікаційна категорія, 2013 - встановлення І кваліфікаційної категорії,2018 – підтвердження І кваліфікаційної категорії30Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/003437-17; 10.06.2017 року
Початкове навчанняГрицикНеляГеоргіївнаВчительпочаткових класівКомі ордена «Знак Пошани» державнийпедагогічний інститут,м. Сиктивкар,1988 рік, «Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класівВища кваліфікаційна категорія, старшийвчитель, 2009 – встановлення вищої кваліфікаційної категорії,2014 – встановлення звання «старший вчитель» 2019 -підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, «старший вчитель»32Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», свідоцтво ПК № 02136577-1108/18; 27.04.2018 року
Початкове навчанняДобровольськаГалинаВасилівнаВчительпочаткових класівПівденноукраїнський державний педагогічний університет іменіК,Д. Ушинського 2008 рік, «Початкове навчання»,вчитель початкової школиІІ кваліфікаційна категорія, 2011 - встановлення ІІ кваліфікаційної категорії ;2016 –підтвердження ІІ кваліфікаційної категорії24Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», свідоцтво № 2384, 25.09.2015 року
Індивідуальне навчанняКрівцоваАльона ВолодимирівнаПрактичний психолог 0,5 стсоціальний педагог 0,5 ст.Уманський державнийпедагогічний університет імені Павла Тичини 2013 рік, «Практична психологія»практичний психолог, соціальний педагогІІ кваліфікаційна категорія, 2018 – встановлення ІІ кваліфікаційної категорії6Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»Свідоцтво ПК № 02139133/006818-18; 10.11.2018 року
Індивідуальне навчанняСтус ОленаВсеволодівнамедсестраставкаБершадське медичне училище,1997 рік, фельдшерУманський державнийпедагогічний університет іменіПавла Тичини, 2017 рік,Вчитель початкової школи, психологВища кваліфікаційна категорія, 2017 - встановлення вищої кваліфікаційної категорії13Посвідчення№ 478, «сестринська справа», 08.09.2017року
Фізична культураМалофійНаталіяАнатоліївнаВчитель фізичноїкультури, основ здоров’яУманський державнийпедагогічний університет іменіПавла Тичини, 2006 рік, «Початкове навчання. Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»,вчитель початкових класів, фізичної культури і валеології ІІ кваліфікаційна категорія, 2015 – встановлення ІІ кваліфікаційної категорії13Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Свідоцтво №3190, 12.12.2014 року Відпустка по догляду за дитиною
Англійська моваЛашкулНаталія АндріївнаВчительанглійськоїмовиУманський державний педагогічнийуніверситет іменіП. Тичини, 2011 р. , вчитель англійської мовиІІ кваліфікаційна категорія, 2015-встановлення ІІ кваліфікаційної категорії9
сумісник
ХіміяСтепаненкоІннаВасилівнаВчитель хіміїКіровоградський державний педагогічний університет, іменіВ. Винниченка, 2013 р. вчитель хімії, біології, екологіїІІ кваліфікаційна категорія, 2020-встановлення ІІ кваліфікаційної категорії7
сумісник
Фізична культураЛяхов Василь ГригоровичВчитель фізичної культуриКиївський державний інститут фізкультури,1992 р.,вчитель фізкультури і спортуІ кваліфікаційна категорія, 2020-встановлення І кваліфікаційної категорії22
сумісник
МатематикаМайко Олександр ВолодимировичВчитель математикиКиївський державний університет іменіТ. Г. Шевченка 1992 р., вчитель математикиВища, 2018 підтвердження вищої кваліфікаційної категорії27
сумісник

Кількісний склад працівників:

1. завідувач філії -1;

2. заступник завідувача філії з навчально-виховної роботи -1 ;

3. бібліотекар - 0,5 ст.

4. педагог-організатор-1;

5. практичний психолог- 0,5 ст. ;

6. соціальний педагог – 0,5 ст.

7. сестра медична – 0,5 ст. ;

вчителі – 13

Всього : 19

Технічний персонал :

1. завідувач господарством -1 ;

2. сторож-1 ;

3. прибиральник службових приміщень -5 ;

4. робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків -1 ;

5. кухар – 1 ;

6. підсобний працівник – 1 ;

Всього : 10

Кількість працівників по факту :

1. завідувач філії -1;

2. заступник завідувача філії з навчально-виховної роботи - 1

3. бібліотекар – 0 (відсутній) ;

4. педагог-організатор-1;

5. практичний психолог- 0,5 ст. ;

6. соціальний педагог – 0,5 ст.

7. сестра медична – 0,5 ст. ;

вчителі – 11

сумісник - 3

Всього : 19

Технічний персонал :

1. завідувач господарством -1 ;

2. сторож-1 ;

3. прибиральник службових приміщень -5 ;

4. робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків -1 ;

5. кухар – 1 ;

6. підсобний працівник – 0 (відсутній)

Всього : 9

Кiлькiсть переглядiв: 502

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.