Повернутися до звичайного режиму

ПИСЬМОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом загальної середньої освіти та забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці

Комунальний заклад "Гайворонський ліцей № 2" Гайворонської районної ради Кіровоградської області знаходиться за адресою м. Гайворон Кіровоградської області, вул. Небесної Сотні, 39, який є опорним закладом. У структурі закладу є 2 філії: Гайворонська філія № 1, що знаходиться за адресою м. Гайворон Кіровоградської області, вул. Фестивальна, 2 та Гайворонська філія № 2 – м. Гайворон, Кіровоградської області, вул. Шкільна, 11.

Кадрове забезпечення

Згідно Типових штатних нормативів, які затверджені в установленому порядку, заклад загальної середньої освіти забезпечений працівниками у достатній кількості. Працює 27 працівників у Гайворонській філії № 2.

Усі працівники закладу щорічно проходять медичний огляд, що відображається в їхніх медичних книжках. Директор ліцею організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладів освіти відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (із змінами), й наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (із змінами).

Комунальний заклад "Гайворонський ліцей № 2" забезпечений педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. Для виконання освітніх програм у повному обсязі у Гайворонській філії №2 працює 19 педпрацівників . Професійна кваліфікація вчителів, які безпосередньо задіяні в проведенні навчальних занять, відповідає навчальним предметам, які ними викладаються, що підтверджується відповідними документами про освіту. Відомості про якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня відображається в додатку 1 даного зобов'язання.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

Гайворонська філія № 2 – територіально відокремлений структурний підрозділ Комунального закладу "Гайворонський ліцей № 2", який має територію площею 1.8568 метрів квадратних зі спортивним майданчиком площею 3500 квадратних метрів з необхідними спортивними спорудами, які надійно закріплені та придатні до використання.

Будівля філії двоповерхова, стан приміщень задовільний. Кількість здобувачів освіти, які навчаються у філії – 117, що не перевищує проектну місткість. Заклад забезпечений необхідною кількістю навчальних кімнат, що дозволяє проводити освітній процес з усіх предметів. Загальна кількість навчальних кімнат – 13площею 688.98 метрів квадратних. Парти та стільці мають відповідне маркування та підібрані за зростом згідно чинних вимог. Здобувачі освіти мають вільний доступ до всіх навчальних приміщень. У філії є спортивна зала площею 166 квадратних метрів, яка розміщена на першому поверсі, забезпечена спортивним інвентарем та обладнанням, що знаходиться в задовільному стані, надійно закріплене та придатне до використання в освітньому процесі. Для забезпечення гарячого харчування у філії функціонує їдальня площею 67.64 метрів квадратних на 50 місць та харчоблок – 35.67 метрів квадратних з окремим виходом на подвір'я. Їдальня забезпечена необхідними меблями. У філії є актова зала площею 117 квадратних метрів, розташована на першому поверсі, забезпечена засобами пожежогасіння та медичний пункт площею 13.3 метрів квадратних, що забезпечує медичне обслуговування здобувачів освіти.

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Заклад загальної середньої освіти має затверджену освітню програму. Ліцей забезпечений підручниками з навчальних предметів в повному обсязі: на кожного учня по одному примірнику; в достатній кількості наявна художня література для забезпечення виконання навчальних (освітніх) програм з предметів української та зарубіжної літератури, відповідно до навчального плану. Відповідно до умов ліцензування заклад загальної середньої освіти забезпечений довідковою літературою: перекладними словниками (українсько-англійськими) з розрахунку 1 примірник на кожних п'ять учнів, тлумачними, орфографічними та словниками іншомовних слів.

Кількість словників: тлумачних - 8 ; орфографічних –11; іншомовних слів – 5 у Гайворонській філіії № 2.

Відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти; Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня; Закону України"Про освіту"; постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти" (1 класи); листа Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти; наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року № 268 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти"; постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти" (2-4 класи); наказу Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 407 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня"; Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, розробленої на виконання Закону України"Про освіту" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 405 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня"; Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, розробленої на виконання Закону України"Про освіту" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня"; Типової освітньої програми закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня, розробленої на виконання Закону України "Про освіту" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 № 406 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня" в Комунальному закладі "Гайворонський ліцей № 2" є освітня програма, схвалена педагогічною радою від 03 вересня 2018 року за протоколом № 2 та затверджена наказом директора від 03 вересня 2018 року № 28 "Про затвердження освітньої програми на 2018/2019 навчальний рік" на основі якої складено і затверджено робочий навчальний план закладу.

Всіма вчителями розроблено календарні плани з кожного предмету на кожний клас окремо згідно навчальних програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України.

Забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці

Директором ліцею, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року № 1669 "Про затвердження Положення про організацію праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти", визначено єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу учнів та працівників даного закладу освіти, забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, запобігання травматизму. Створено безпечні умови освітнього процесу згідно із законодавством про охорону праці та Положення. Не дозволяється проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов, забезпечується виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачених колективним договором, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації.

У філії №2 введено в дію систему управління охороною праці та безпекою життєдіяльності наказом директора від 14 січня 2019 року № 6 "Про затвердження системи управління охороною праці та безпекою життєдіяльності". В річному плані роботи ліцею є розділ "Охорона праці", в якому зазначені заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що містять конкретні терміни виконання та визначають відповідальних осіб. Видано накази "Про організацію роботи з охорони праці" від 30 серпня № 4, "Щодо організації роботи з питань збереження життя і здоров'я здобувачів освіти, профілактики дитячого травматизму" від 30 серпня № 5. Затверджено Комплексні заходи з безпеки життєдіяльності і Тематику проведення бесід з безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму здобувачів освіти. Проводиться навчання, інструктаж та перевірка знань працівників закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до затвердженого Положення. Проводяться інструктажі з працівниками та здобувачами освіти (вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові) із реєстрацією у відповідних журналах згідно встановлених вимог.

Наказами директора від 03 вересня 2018 року № 14 "Про перегляд та затвердження інструкцій з охорони праці, інструкцій з правил безпеки для учнів" та від 03 вересня 2019 року № 18 "Про перегляд та затвердження посадових інструкцій" затверджено перелік інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій, які є у кожного працівника ліцею.

Систематично аналізується стан дитячого травматизму, проводиться розслідування нещасних випадків виробничого і невиробничого характеру та забезпечується ведення відповідних журналів реєстрації нещасних випадків. Згідно вимог чинного законодавства ведуться журнали оперативного адміністративно-громадського контролю, реєстрації мікротравм.

В кожному приміщенні філії №2 розміщено пам'ятки з пожежної безпеки та плани евакуації на випадок пожежі. Фахівцями електротехнічної лабораторії проведено заміри опору ізоляції електромережі та складено технічні протоколи відповідно встановлених термінів. Проводиться перезарядка вогнегасників та забезпечується ведення журналу обліку вогнегасників встановленого зразка з метою дотримання вимог пожежної безпеки. Дотримання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності в Гайворонській філії №2 здійснюється на належному рівні.

.

Матеріально- технічне забезпечення

Гайворонська філія №2 Комунального закладу

«Гайворонський ліцей №2»

згідно з ліцензійними вимогами

Кабінети, приміщення :

Кабінети :

№ 103 (поч. кл.) – 33,92 кв.м. ; № 104 (поч. кл.) – 50 кв. м.; № 105 (поч. кл.) – 52 кв. м. ; № 106 (поч. кл.) – 52 кв. м.; № 109 (актовий зал) – 90,3 кв.м.;

№ 110 (спортзал) – 166,13 кв. м.;№ 111 ( майстерня ) – 88,63кв.м.; №112 (гурток) - 52,65 кв.м. ; № 201 (методкабінет) - 68,44 кв.м. № 205 (осн. здор., матем.) – 52,07 кв.м. ;№ 208 ( фізика)– 73,20 кв. м. ; № 209 ( укр. мова) – 48,97 кв.м.; № 210(бібліотека) – 55,62 кв. м. ; №211(навч. кімната) – 53,75 кв.м. ; № 213 (хімія,біологія) – 68,44 кв.м. ; № 215 (історія)– 50,74 кв. м. ; №223 – 32,2 (комп’ютерний клас); № 224(англ. мова)– 33,06 кв. м.

Всього : кількість кабінетів - 18 їх площа - 1122,12

Всього : навчальних кімнат – 13( з майстернею 88,63) їх площа – 688,98

Навчальні кімнати :

1 .№ 103 (поч. кл.) – 33,92 кв. м. ;

2.№ 104 (поч. кл.) – 50 кв. м.;

3. № 105 (поч. кл.) – 52 кв. м. ;

4. № 106 (поч. кл.) – 52 кв. м.;

5. № 111 ( майстерня ) – 88,63 кв. м;

6. № 205 (осн. здор., матем.) – 52,07 кв. м. ;

7. № 223(комп’ютерний клас) – 32,2кв. м. ;

8. № 224(англ. мова)– 33,06 кв. м. ;

9. № 208 ( фізика)– 73,20 кв. м. ;

10. № 209 ( укр. мова) – 48,97 кв. м.;

11. № 211(навч. кімната) – 53,75 кв .м. ;

12. № 213 (хімія, біологія) – 68,44 кв. м. ;

13. № 215 (історія)– 50,74 кв. м. ;

Всього: 13 кімнат , їх площа - 688,98

Спортивний майданчик - 3500 м.кв.

Їдальня - 67,64 кв. м. , кухня – 35,67кв. м, мойка – 13,78 кв. м

підсобні приміщення харчоблоку – 51,06 кв. м

Медпункт № 222 - 13,3 кв.м.

Підсобні приміщення :

№ 101 – 19,75 кв. м ; № 102 - 8,4кв.м. ; № 107 – 11,10 кв. м. ; №108 – 11,10 кв.м ; №110 – 63,32 кв.м. ;№ 113 – 168,2кв. м. (харчоблок); № 202 – 18,56кв.м.; № 203 – 10,64 кв.м. ; №204 – 10,64 кв.м. ; (вчительська) ; № 206 – 16,5 кв.м.; № 207 – 16,5 кв.м. ; № 208 – 16,52 кв.м. ; № 210 – 20,62 кв. м.; № 212 – 16,52 кв.м.; № 214 – 16,52 кв. м. № 215 – 16,52 кв.м. ; № 216 – 17,7 кв. м.; № 217 – 10,64 кв.м. ; № 218 – 10,64 кв.м. ; № 219 – 10,64 кв.м. ; № 220 – 10,64кв.м ; № 221 – 10,64 кв.м. № 222 ( медпункт)–13,3 кв.м. ; № 225 – 18,9 кв.м ; фойє І поверх 310 кв.м. ;

ІІ поверх (коридор)– 266,4 кв.м. ;

Підручники :

1 клас

1. Укр. мова. Буквар І ч. - 20 шт.

2. Укр. мова. Буквар ІІ ч. - 20 шт

3. Англ. мова – 20 шт.

4. Математика – 20 шт.

5. Я досліджую світ І ч. – 20 шт.

6. Я досліджую світ ІІ ч. – 20 шт.

7. Мистецтво – 20 шт.

Всього: 140 підручників

2 клас

1. Літературне читання –15 шт.

2. Математика – 15 шт.

3. Українська мова – 15 шт.

4. Англійська мова - 14 шт.

5. Сходинки до інформатики – 12 шт.

6. Музичне мистецтво – 16 шт.

7. Трудове навчання - 16 шт.

8. Природознавство – 16 шт.

9. Основи здоров’я - 15 шт.

10. Образотворче мистецтво – 17 шт.

Всього : 151 підручник

3 клас

1. Літературне читання – 21 шт.

2. Математика – 20 шт.

3. Українська мова – 19 шт.

4. Англійська мова - 20 шт.

5. Сходинки до інформатики – 20 шт.

6. Музичне мистецтво – 22 шт.

7. Трудове навчання - 20 шт.

8. Природознавство – 22 шт.

9. Основи здоров’я - 20 шт.

10. Образотворче мистецтво – 22 шт.

11. Я у світі – 20 шт.

Всього : 226 підручників

4 клас

1. Літературне читання – 14 шт. ( не вистачає 2 шт. )

2. Математика – 14 шт. ( не вистачає 2 шт. )

3. Українська мова – 14 шт.( не вистачає 2 шт. )

4. Англійська мова - 14 шт.( не вистачає 2 шт. )

5. Інформатика – 14 шт. ( не вистачає 2 шт. )

6. Музичне мистецтво – 14 шт.( не вистачає 2 шт.)

7. Трудове навчання - 14 шт. ( не вистачає 2 шт. )

8. Природознавство – 14 шт.( не вистачає 2 шт. )

9. Основи здоров’я - 14 шт.( не вистачає 2 шт. )

10. Образотворче мистецтво – 14 шт.( не вистачає 2 шт. )

11. Я у світі – 14 шт. ( не вистачає 2 шт. )

Всього 154 підручники( не вистачає 22 шт.)

5 клас

1. Українська мова – 20 шт.

2. Українська література – 20 шт.

3. Зарубіжна література – 21 шт.

4. Англійська мова – 20шт.

5. Математика – 20шт.

6. Природознавство – 20шт.

7. Основи здоров’я - 20шт.

8. Вступ до історії – 20 шт.

Всього : 161 підручник

не вистачає :

1. Трудове навчання (х) – 8

2. Трудове навчання (д) – 12

3. Образотворче мистецтво – 20 шт.

4. Інформатика – 20 шт.

5. Музичне мистецтво – 20 шт.

Всього не вистачає–80 підручників

6 клас

1. Українська мова – 23 шт.

2. Українська література – 23 шт.

3. Світова література – 17 шт. ( не вистачає 2 шт. )

4. Англійська мова – 23 шт.

5. Математика – 23 шт.

6. Природознавство – 20шт.

7. Основи здоров’я – 17 шт. ( не вистачає 2 шт.)

8. Образотворче мистецтво –17 шт. ( не вистачає 2 шт.)

9. Всесвітня історія – 17 шт. ( не вистачає 2 шт.)

10. Музичне мистецтво – 17 шт. ( не вистачає 2 шт. )

11. Географія – 24 шт.

12. Біологія – 17 шт. ( не вистачає 2 шт.)

13. Інформатика – 17 шт. ( не вистачає 2 шт. )

14.Трудове навчання (х) – 8 шт.

Трудове навчання (д) – 10 шт.

Всього –253 підручники( не вистачає 14 шт. )

7 клас

1. Українська мова – 17 шт. ( не вистачає 3 шт. )

2. Українська література – 17 шт. ( не вистачає 3 шт. )

3. Зарубіжна література – 17 шт. ( не вистачає 3шт. )

4. Англійська мова – 17 шт. ( не вистачає 3 шт. )

5. Алгебра – 17 шт. ( не вистачає 3шт. )

6. Геометрія – 17 шт. ( не вистачає 3 шт.)

7. Основи здоров’я – 17 шт. ( не вистачає 3шт.)

8. Образотворче мистецтво –17 шт. ( не вистачає 3 шт.)

9. Всесвітня історія – 17 шт. ( не вистачає 3шт.)

10. Музичне мистецтво – 17 шт. ( не вистачає 3 шт. )

11. Географія – 17 шт. ( не вистачає 3 шт.)

12. Біологія – 17 шт. ( не вистачає 3 шт.)

13. Інформатика – 17 шт. ( не вистачає 3 шт. )

14. Трудове навчання (х) – 10 шт.

Трудове навчання (д) – 7 шт.( не вистачає 3шт.)

15. Історія України – 17 шт. ( не вистачає 3 шт. )

16. Фізика – 17 шт. ( не вистачає 3шт. )

17. Хімія - 17 шт. ( не вистачає 3 шт.)

Всього : 289 підручників (не вистачає 51 шт. )

8 Клас

1. Українська мова – 17 шт.

2. Українська література – 20 шт.

3. Зарубіжна література – 16 шт.

4. Англійська мова – 20 шт.

5. Алгебра – 16 шт.

6. Геометрія – 16 шт.

7. Основи здоров’я – 16 шт.

8. Мистецтво –20 шт.

9. Всесвітня історія – 16 шт.

10. Географія – 16 шт.

11. Біологія – 16 шт.

12. Інформатика – 16 шт.

13. Трудове навчання (х) – 16 шт.

14. Історія України – 16 шт.

15.Фізика – 16 шт.

16. Хімія - 17 шт.

Всього : 270 підручників

9 клас

1.Українська мова – 18 шт.

2.Українська література – 18 шт.

3.Зарубіжна література – 18шт.

4.Англійська мова – 18 шт.

5. Алгебра – 18 шт.

6. Геометрія – 18 шт.

7. Основи здоров’я – 18 шт.

8. Мистецтво –18 шт.

9. Всесвітня історія – 18 шт.

10.Географія – 18 шт.

11. Біологія – 18 шт.

12. Інформатика – 18 шт.

13.Трудове навчання (х) – 18 шт.

14. Історія України – 18 шт.

15.Фізика – 18 шт.

16. Хімія - 18 шт.

17. Основи правознавства – 18 шт.

Всього : 306 підручників

Художня література - 5357 шт.

Не вистачає :

О. С. Пушкін- «ЕвгенийОнегин» ; М.В. Гоголь – «Ревізор»;

Оноре де Бальзак – «Гобсек» ; Оскар Уальд «Хлопчик - Зірка»;

Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра» ; ЙоганГетте «Вільшаний король»;

Джорж Барон «Мазепа» ; Бернард Шоу «Пігмаліон»;

Шолом Алейхем «Тев’ємолочник» ; Ерік Вольф Сігал «Історія кохання»

Твори : Ліни Костенко, Ганни Чубач, Василя Сухомлинського ( для дітей), Всеволода Нестайко, Івана Франка, Григора Тютюнник

Словники :

є внаявності

тлумачні - 5шт.

орфографічні – 17 шт.

перекладні - 15 шт. (потреба 9 примірників)

іншомовних слів – 5 шт.

Кiлькiсть переглядiв: 413

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.