ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ГАЙВОРОНСЬКОЇ ФІЛІЇ №2

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 2" ГАЙВОРОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

1. Правила поведінки здобувачів освіти (учнів) у філії ліцею базуються на чинному законодавстві України.

2. Здобувачі освіти приходять в освітній заклад до початку навчальних занять щоб вистачило часу зайняти свої робочі місця, приготувати все необхідне навчальне приладдя до уроку.

3. Здобувачі освіти мають знати, що у філії ліцею – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в т.ч. ножам, вибуховим, вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям, цигаркам, наркотикам, токсичним речовинам.

4. Вживання непристойних виразів і жестів здобувачами освіти в закладі, цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у філії ліцею та за його межами.

5. Йти з філії ліцею та його території можна лише з дозволу педагогічних працівників або сестри медичної (попередньо узгодивши з батьками).

6. Здобувачі освіти серйозно ставляться до навчання та старанно виконують домашні завдання.

7. Здобувачі освіти поважають цінності своєї філії ліцею.

8. Здобувачі освіти висловлюють свої погляди, не зачіпаючи гідності і почуттів інших людей.

9. У разі пропуску занять здобувачі освіти надають класному керівнику записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності або довідку з медичної установи.

10. Здобувачі освіти проявляють повагу до старших, піклуються про молодших.

11. Здобувачі освіти бережуть майно філії ліцею, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна; піклуються про те, що її оточує: філія ліцею, навчальні кабінети та класні кімнати, меблі тощо; дотримуються чистоти і порядку.

12. Здобувачі освіти, які привласнили чужі речі, або спричинили збитки чужому майну, несуть відповідальність за вчинене згідно чинного законодавства.

13. Знайдені втрачені або забуті чужі речі, здобувачі освіти передають черговому учневі, черговому вчителю, класному керівнику або адміністрації ліцею.

14. Здобувачі освіти можуть користуватися гаджетами під час уроків лише для навчання.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА ЗАНЯТТЯХ

1. Здобувачі освіти вчасно заходять до класу на урок (за першим дзвоником).

2. Під час уроку здобувачі освіти поважають вчителя, однокласників, не заважають проведенню навчального заняття.

3. Здобувачі освіти зважають на те, що під час уроку розмовляти голосно, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку є неприпустимими формами поведінки на уроці.

4. Здобувачі освіти бережно відносяться до майна кабінету (класної кімнати), робочого місця під час навчального заняття.

5. За необхідністю вийти з класу під час уроку здобувачі освіти отримують дозвіл у вчителя.

6. Під час уроку здобувачі освіти мають право ставити питання вчителеві, якщо не зрозуміли матеріал і отримати відповідь на нього.

7. На уроки фізичної культури здобувачі освіти приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від фізичних навантажень, опановують теоретичний матеріал, присутні на уроці.

8. Здобувачі освіти мають право відстоювати свої погляд і свої переконання під час спірних і неоднозначних питань, що можуть виникнути на уроці, дотримуючись коректної форми.

9. Здобувачі освіти дотримуються правил техніки безпеки під час уроків і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯТЬ

1. Час до початку, перерви і після закінчення занять - особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

2. Під час перерви (до і після закінчення занять) здобувачі освіти:

- підтримують чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- готуються до наступного уроку;

- не заважають діям чергового;

- вільно пересуваються по закладу, окрім тих місць, де не варто знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня);

- самовільно не залишають будівлю задля збереження життя і здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму;

- не бігають по філії ліцею, по сходах, поблизу віконних отворів, не грають у м’яча в класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор;

- не штовхають інших здобувачів освіти, не грають в небезпечні ігри, не кидаються портфелем, іншими предметами, не застосовують фізичну силу до інших учасників освітнього процесу;

- не відкривають вікна, не сидять на підвіконні;

- звертаються до свого класного керівника, чергового вчителя, педагогічного працівника чи адміністрації філії ліцею за допомогою, якщо проти нього здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні здобувачі освіти дотримуються хороших манер і поводяться пристойно.

2. Здобувачі освіти шанобливо ставляться до працівників їдальні.

3. Здобувачі освіти приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Під час прийому їжі здобувачі освіти розмовляють неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна їдальні.

V. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

1. Підручники здобувачевам освіти варто обгорнути спеціальною обкладинкою для кращого їх збереження.

2. Сторінки підручника (книги) здобувачі освіти не загинають, користуються закладкою, що дасть змогу зберегти його (її) у задовільному стані.

3. Здобувачі освіти не закладають в підручник (книгу) ручку або олівець, тому що від цього він (вона) псується.

4. В підручниках (книгах) учні не пишуть і не малюють - це суспільна власність.

5. Здобувачі освіти не беруть підручник (книгу) брудними руками й не читають його (її) під час приймання їжі.

6. Учні звертають увагу на чистоту столу (парти) перед тим, як покласти на його (її) поверхню підручник (книгу).

7. Втрачений або зіпсований підручник (книгу) здобувачі освіти відшкодовують згідно чинного законодавства.

VІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. У філії ліцею здобувачі освіти приходять у одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу має бути переважно діловим, класичним. Для уроків фізичної культури, трудового навчання діти переодягаються в спеціальну форму.

2. Одяг має бути зручним, відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого собе і суспільства.

3. Не варто зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

4. Перебування в закладі освіти у верхньому одязі без особливих на те причин - не відповідає загальним нормам етикету.

5. На урочисті загальношкільні заходи здобувачам освіти рекомендовано приходити у святковій формі.

6. На вечори, концерти здобувачі освіти вибирають одяг за рекомендаціями батьків та на свій розсуд.

VІІ. ЧЕРГОВІ УЧНІ (ПО КЛАСУ)

1. Чергові учні під час перерви мають перевірити навчальний кабінет (класну кімнату), підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті (класі).

2. Чергові учні мають право зробити зауваження іншим здобувачам освіти щодо правил поведінки та санітарних правил під час перебування в навчальному кабінеті (класі).

3. Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком, виконанням всіма здобувачами освіти цих правил.

VІІІ. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У РАЗІ ЇХ ПОРУШЕННЯ

1. Правила поведінки здобувачів освіти в Гайворонській філіїї №2 КЗ "Гайворонський ліцей № 2" Гайворонської міської ради Кіровоградської області розповсюджуються на всіх учнів і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться в ліцеї.

2. У разі порушення Правил поведінки здобувачів освіти в Гайворонській філії №2 КЗ "Гайворонський ліцей № 2" Гайворонської міської ради Кіровоградської області здобувачі освіти притягуються до відповідальності та до них можуть бути вжиті такі заходи:

- усне зауваження;

- письмове зауваження - запис в щоденник;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди його батьками або особами, що їх замінюють.

ІХ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗГІДНО СТАТТІ 53 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

1. Здобувачі освіти мають право на:навчання впродовж життя та академічну мобільність; індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання; якісні освітні послуги; справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; відзначення успіхів у своїй діяльності; свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо; безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; повагу людської гідності; захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів; доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; трудову діяльність у позанавчальний час; особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти; інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. Здобувачі освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

3. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбаченізаконодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Кiлькiсть переглядiв: 214

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.